O projektu


Tento projekt umožňuje všem českým knihovnám využít pokročilého geografického hledání ve sbírkách map katalogizovaných v knihovních systémech. Hledání je zpřístupněno formou online služby. Prohledávany jsou všechny záznamy, které byly odeslány do Souborného katalogu České republiky.
Projekt využívá technologii MapRank Search, pořízenou Moravskou zemskou knihovnou v Brně díky podpoře Ministerstva kultury České republiky.


           


Comments