Geografické hledání map v knihovním katalogu

Knihovní systémy, resp. systémy digitálních knihoven provozované u nás pracují běžně jen s textovým vyhledáváním. Pokud je v těchto systémech potřeba vyhledávat podle číselných údajů tyto systémy selhávají (zejména v situacích, kdy jde o desetinná čísla). Příkladem takového netriviálního vyhledávání je hledání map pokrývajících co nejlépe určité území. Komfortní a rychlé prohledávání rozsáhlejších mapových sbírek s řazením výsledků podle relevance by měl českým knihovnám umožnit tento projekt.

Technologie MapRank Search přináší uživatelům vyhledávání podle oblasti zobrazené na mapě, doby vzniku mapy nastavené jako interval na časové ose, měřítka mapy a slov z metadatového záznamu. Vyhledávání je optimalizováno na rychlost odezvy tak, že i při milionu prohledávaných záznamů dostane uživatel nejrelevantnější výsledky ve zlomku vteřiny. To umožňuje aktualizovat seznam výsledků hledání v reálném čase tak, jak uživatel mění parametry zadávacího dotazu.

Výsledky vyhledávání jsou prostřednictvím odkazu propojeny zpět do katalogu, kde si uživatel může zobrazit úplné informace o mapě a další podrobnosti.

Systém je možné integrovat do webových stránek jednotlivých knihoven, které mapy do knihovního katalogu poskytly. Prohledávaná sada záznamů je pak omezena jen na mapy dodané do souborného katalogu danou knihovnou.

Vyzkoušejte si procházení knihovního katalogu pomocí mapy: